sql-where

SQL WHERE yan tümcesi
WHERE cümlesi kayıtları filtrelemek için kullanılır.
WHERE yan tümcesi, yalnızca belirtilen bir koşulu yerine getiren kayıtları çıkarmak için kullanılır.

SELECT Table Sutun1, Table Sutun1, ...
FROM Table ismi
WHERE şart ( Sutunlar için bir sattır );

Not: WHERE cümlesi sadece SELECT deyiminde kullanılmaz, ayrıca UPDATE, DELETE deyiminde de kullanılır!

WHERE maddesindeki operatörler
= Eşit
<> Eşit değil. Not: Bazı SQL sürümlerinde bu kullanıcı yazılabilir ! =
> Daha büyük
< Daha az
>= Daha büyük veya eşit
<= Az veya eşit
BETWEEN Kapsayıcı bir aralık arasında
LIKE Desen ara
IN Bir sütun için birden çok olası değer belirtmek