sql-ve-veya-ve-degil

SQL VE VEYA VE DEĞİL

WHERE yan tümcesi AND, OR ve NOT işleçleri ile birleştirilebilir.

AND ve OR işleçleri, birden çok duruma dayalı olarak kayıtları filtrelemek için kullanılır:

AND operatörü TRUE ile ayrılan tüm koşullar varsa AND operatörü bir kayıt görüntüler.

OR operatörü, OR tarafından ayrılan koşullardan herhangi biri DOĞRU ise bir kayıt görüntüler.

NOT Durum (lar) DOĞRU DEĞİLSE DEĞİL operatör bir kayıt görüntüler.VE Sözdizimi

SELECT Table Sutun1,Table Sutun2, ...

FROM Table İsmi

WHERE Şart1 AND Şart3 AND Şart3...;VEYA Sözdizimi

SELECT Table Sutun1, Table Sutun2, ...

FROM Table İsmi

WHERE Şart1 OR Şart2 OR Şart3 ...;Sözdizimi DEĞİL

SELECT Table Sutun1, Table Sutun2, ...

FROM Table İsmi

WHERE NOT Şart;