sql-primary-key

PRIMARY KEY kısıtlaması, her kayıt bir veritabanı tablosunda benzersiz bir şekilde tanımlar.

Aşağıdaki SQL, "Kişiler" tablosu oluşturulduğunda "ID" sütununda BİR PRİMARY KEY oluşturur:
CREATE TABLE Kişiler (
ID int NOT NULL,
Soyadı varchar(255) NOT NULL,
İsim varchar(255),
Yas int,
PRIMARY KEY (ID)
);
Burdaki int sayısal olduğunu belırtır
varchar ise string girdi icindir sayı ve harf içerir diğer krakterleri muklaka filtreleyin