sql-null

NULL değeri olan bir alan, değeri olmayan bir alandır.
Not: NULL değerinin sıfır değerinden veya boşluk içeren bir alandan farklı olduğunu anlamak çok önemlidir. NULL değeri olan bir alan, kayıt oluşturma sırasında boş bırakılmış bir değerdir!

NULL değerler için nasıl test edilir?
NULL değerlerini, =, <, veya <> gibi karşılaştırma operatörleriyle sınamak mümkün değildir.
Bunun yerine IS NULL ve IS NOT NULL operatörlerini kullanmak zorundayız.

SELECT Table Sutun İsmi
FROM Table İsmi
WHERE Table Sutun İsmi IS NULL (veya IS NOT NULL);

IS NULL Boş olan
IS NOT NULL Boş Olmayan için kullanılır.