sql-min-ve-max

MIN () işlevi, seçilen sütunun en küçük değerini döndürür.
MAX () işlevi, seçilen sütunun en büyük değerini döndürür.
MIN () Sözdizimi
SELECT MIN(Table Sutun İsmi)
FROM Table İsmi
WHERE Şart;

MAX () Sözdizimi
SELECT MAX(Table Sutun İsmi)
FROM Table İsmi
WHERE condition;