sql-like-arama

LIKE işleci bir sütunda belirtilen bir deseni aramak için bir WHERE yan tümcesinde kullanılır.
LIKE operatörü ile birlikte kullanılan iki joker kart vardır:
% - Yüzde işareti sıfır, bir veya birden çok karakteri temsil eder
_ - Alt çizgi tek bir karakteri temsil eder
Not: MS Access, alt çizgi (_) yerine bir soru işareti (?) Kullanır.

SELECT Table Sutun İsmi1, Table Sutun İsmi2, ...
FROM Table İsmi
WHERE Şart LIKE Desen;

İpucu: Ayrıca AND veya OR işleçlerini kullanarak herhangi bir sayıda koşulu birleştirebilirsiniz.

Desen
WHERE Table Sutun İsmi LIKE 'a%' "A" ile başlayan değerleri bulur.
WHERE Table Sutun İsmi LIKE '%a' "A" ile biten herhangi bir değeri bulur.
WHERE Table Sutun İsmi LIKE '%or%' Herhangi bir pozisyonda "or" olan herhangi bir değeri bulur.
WHERE Table Sutun İsmi LIKE '_r%' İkinci pozisyonda "r" olan herhangi bir değeri bulur.
WHERE Table Sutun İsmi LIKE 'a_%_%' "A" ile başlayan ve en az 3 karakter uzunluğunda olan tüm değerleri bulur.
WHERE Table Sutun İsmi LIKE 'a%o' "A" ile başlayan ve "o" ile biten herhangi bir değeri bulur.