sql-joins-iliski

Bir JOIN yan tümcesi, iki veya daha fazla tablodaki satırları, aralarındaki ilgili bir sütuna göre birleştirmek için kullanılır.

SQL JOIN'lerin Farklı Türleri

İşte SQL'deki JOIN'lerin farklı türleri:

(INNER) JOIN : Her iki tabloda da eşleşen değerlere sahip kayıtları döndürür

LEFT (DIŞ) JOIN : Sol tablodan tüm kayıtları ve sağ tablodan eşleşen kayıtları döndür

RIGHT (DIŞ) JOIN : Sağ tablodan tüm kayıtları ve sol tablodan eşleşen kayıtları döndür

FULL (OUTER) JOIN : Soldaki veya sağdaki tabloda bir maç olduğunda tüm kayıtları döndürSELECT Table1.OrderID, Table2.Table Sutun 2 DE İsim, Table1.Table1 Sutundan İsim

FROM Table1

INNER JOIN Table2 ON Table1.ID=Table2.ID;Birlesdirme Genellikle Forum Sitelerinde coklukla Kullanılır.

İki yada Daha fazla Tablolarda Ortak İsimleri İlişkilendirerek Kullanılır.

Örnek vermek İstersek

Uye Tablosundaki ID Yorum Tablosundaki ID İle İlişki Kurtumuzda İki Tablodaki Veriyi Tek sorgu İle İşleriz.

Anlaşilcağı Gibi İlişki SELECT Secme İle Kullanılır Verimli Birlesme Verileri İşlemede Baya İşimizi Kolaylastırır.