sql-insert-into

INSERT INTO deyimi, bir tabloya yeni kayıtlar eklemek için kullanılır.

INSERT INTO Table İsmi (Table Sutun1, Table Sutun2, Table Sutun3, ...)
VALUES (Table Sutun1 Ekleme, Table Sutun2 Ekleme, Table Sutun3 Ekleme, ...);