sql-in

IN operatörü, bir WHERE maddesinde birden çok değer belirtmenize izin verir.
IN operatörü, birden fazla OR koşulu için bir kısa fardır.

SELECT Table Sutun İsmi(s)
FROM Table İsmi
WHERE Table Sutun İsmi IN (Değer1, Değer2, ...);
veya
SELECT Table Sutun İsmi(s)
FROM Table İsmi
WHERE Table Sutun İsmi IN (SELECT STATEMENT( BEYAN ) );