sql-having

HAVING yan tümcesi SQL'e eklenmiştir çünkü WHERE anahtar sözcüğü toplam işlevlerle kullanılamaz.

Aşağıdaki SQL deyimi, her bir ülkedeki müşteri sayısını listeler. Yalnızca 5'ten fazla müşterisi olan ülkeleri dahil edin:
SELECT COUNT(ID), ülke
FROM Müşteriler
GROUP BY ülke
HAVING COUNT(ID) > 5;

Aşağıdaki SQL deyimi, her bir ülkedeki müşteri sayısını, en yüksekten düşüğe göre sıralar (Yalnızca 5'ten fazla müşteriye sahip ülkeleri dahil edin):
SELECT COUNT(ID), ülke
FROM Müşteriler
GROUP BY ülke
HAVING COUNT(ID) > 5
ORDER BY COUNT(ID) DESC;