sql-group-by

GROUP BY deyimi genellikle sonuç kümesini bir veya daha fazla sütunla gruplamak için toplama işlevleri (COUNT, MAX, MIN, SUM, AVG) ile kullanılır.

SELECT Table Sutun İsmi(s)
FROM Table İsmi
WHERE Şart
GROUP BY Table Sutun İsm(s)
ORDER BY Table Sutun İsm(s);

Aşağıdaki SQL deyimi, her ülkedeki müşteri sayısını listeler:
SELECT COUNT(ID), Ülke
FROM Müsteri
GROUP BY Ülke;