sql-foreign-key

SQL YABANCI ANAHTAR Kısıtlama
YABANCI bir ANAHTAR iki tabloyu birbirine bağlamak için kullanılan bir anahtardır.

"Siparişler" tablosundaki "KişiID" sütununun "Kişiler" tablosundaki "KişiID" sütununa işaret ettiğine dikkat edin.
"Kişiler" tablosundaki "KişiID" sütunu "Kişiler" tablosundaki PRIMARY KEY 'dir.
"Siparişler" tablosundaki "KişiID" sütunu "Siparişler" tablosundaki bir FOREIGN KEY.
FOREIGN KEY kısıtlaması, tablolar arasındaki bağlantıları yok edecek eylemleri önlemek için kullanılır.
YABANCI ANAHTAR kısıtlaması, geçersiz verilerin yabancı anahtar sütununa eklenmesini de engeller; çünkü bu, işaret ettiği tabloda yer alan değerlerden biri olmalıdır.
CREATE TABLE siparişler (
siparişID int NOT NULL,
Sipariş numarası int NOT NULL,
KişiID int,
PRIMARY KEY (siparişID),
FOREIGN KEY (KişiID) REFERENCES Kişiler(KişiID)
);