sql-exists

EXISTS operatörü, bir alt sorgudaki herhangi bir kaydın varlığını test etmek için kullanılır.
Alt sorgu bir veya daha fazla kayıt döndürürse, EXISTS işleci doğru döndürür.
SELECT Table Sutun İsmi(s)
FROM Table İsmi
WHERE EXISTS
(SELECT Table Sutun İsmi FROM Table İsmi WHERE Şart );

Aşağıdaki SQL deyimi TRUE değerini döndürür ve tedarikçileri 20'den az bir ürün fiyatıyla listeler:
SELECT Sağlayıcı adı
FROM Tedarikçiler
WHERE EXISTS (SELECT Sağlayıcı adı FROM Ürünler WHERE Tedarikçi kimliği = Tedarikçiler.Tedarikçi kimliği AND Fiyat < 20);