sql-create-view

SQL'de bir görünüm, SQL ifadesinin sonuç kümesine dayalı sanal bir tablodur.
Bir görünüm, tıpkı gerçek bir tablo gibi, satır ve sütun içerir. Görünümdeki alanlar, veritabanındaki bir veya daha fazla gerçek tablodan alanlardır.
SQL işlevlerini, WHERE ve JOIN deyimlerini bir görünüme ekleyebilir ve verileri tek bir tablodan geliyormuş gibi sunabilirsiniz.
CREATE VIEW view ismi AS
SELECT Sutun1, Sutun2, ...
FROM Tablo İsmi
WHERE Şart;