sql-create-table

CREATE TABLE ifadesi, bir veritabanında yeni bir tablo oluşturmak için kullanılır.
CREATE TABLE Table İsmi (
Table Sutun İsmi1 veri tipi,
Table Sutun İsmi2 veri tipi,
Table Sutun İsmi3 veri tipi
,
....
);

Aşağıdaki örnek, beş sütun içeren "Kişiler" adlı bir tablo oluşturur: Kişi kimliği, Soyadı, İsim, Adres ve Kent:
CREATE TABLE Kişiler(
Kişi kimliğ int,
Soyadı varchar(255),
İsim varchar(255),
Adres varchar(255),
Kentvarchar(255)
);

Başka bir tablo kullanarak tablo oluşturma
Varolan bir tablonun bir kopyası CREATE TABLE ifadesinin ve SELECT ifadesinin bir kombinasyonu kullanılarak oluşturulabilir.
Yeni tablo aynı sütun tanımlarını alır. Tüm sütunlar veya belirli sütunlar seçilebilir.
Mevcut bir tabloyu kullanarak yeni bir tablo oluşturursanız, yeni tablo eski tablodan mevcut değerler ile doldurulur.
CREATE TABLE Yeni Table İsmi AS
SELECT Table Sutun İsmi1, Table Sutun İsmi2,...
FROM mevcut tablo adı
WHERE ....;