sql-create-index

CREATE INDEX deyimi, tablolarda dizin oluşturmak için kullanılır.
Dizinler, verileri veritabanından çok hızlı almak için kullanılır. Kullanıcılar dizinleri göremez, sadece aramaları / sorguları hızlandırmak için kullanılırlar.
Not: Bir tabloyu dizinlerle güncellemek, bir tabloyu güncellemeden daha fazla zaman alır (çünkü dizinlerin de bir güncellemeye ihtiyacı vardır). Bu nedenle, yalnızca sık aranan sütunlarda dizinler oluşturun.

INDEX Sözdizimi
CREATE INDEX index ismi
ON Tablo ismi(Sutun1, Sutun2, ...);

BENZERSİZ INDEX
CREATE UNIQUE INDEX index ismi
ON Tablo ismi (Sutun1, Sutun2, ...);
Not: İndeks oluşturma sözdizimi farklı veritabanları arasında değişir. Bu nedenle: Veritabanınızdaki dizinleri oluşturmak için sözdizimini kontrol edin.

DROP INDEX
ALTER TABLE Tablo ismi
DROP INDEX index ismi;