sql-count-avg-ve-sum

COUNT () işlevi, belirtilen bir ölçütle eşleşen satır sayısını döndürür.
AVG () işlevi, sayısal bir sütunun ortalama değerini döndürür.
SUM () işlevi, sayısal bir sütunun toplam toplamını döndürür.

COUNT () Sözdizimi
SELECT COUNT(Table Sutun İsmi)
FROM Table İsmi
WHERE Şart;

AVG () Sözdizimi
SELECT AVG(Table Sutun İsmi)
FROM Table İsmi
WHERE Şart;

SUM () Sözdizimi
SELECT SUM(Table Sutun İsmi)
FROM Table İsmi
WHERE Şart;