sql-between-arasinda

BETWEEN operatörü, belirli bir aralıktaki değerleri seçer. Değerler sayı, metin veya tarih olabilir.

BETWEEN operatörü kapsayıcıdır: başlangıç ​​ve bitiş değerleri dahildir.SELECT Table Sutun İsmi(s)

FROM Table İsmi

WHERE Table Sutun İsmi BETWEEN Değer1 AND Değer2;Ürünleri önceki örnek aralığının dışında görüntülemek için, ARAMADA KULLANMAYIN:SELECT * FROM Ürünler

WHERE Fiyat NOT BETWEEN 10 AND 20;Aşağıdaki SQL deyimi, tüm siparişleri bir "Tarih BETWEEN '04 -July-1996 've '09 -July-1996' ile seçer:

SELECT * FROM siparişleri

WHERE Tarih BETWEEN #07/04/1996# AND #07/09/1996#;