sql-alter-table

ALTER TABLE ifadesi, varolan bir tabloda sütun eklemek, silmek veya değiştirmek için kullanılır.

Bir tabloya sütun eklemek için aşağıdaki sözdizimini kullanın:
ALTER TABLE Table İsmi
DROP COLUMN Table Sutun İsmi;

Tablodaki bir sütunu silmek için aşağıdaki sözdizimini kullanın (bazı veritabanı sistemlerinin bir sütunun silinmesine izin vermediğine dikkat edin):
ALTER TABLE Table İsmi
DROP COLUMN Table Sutun İsmi;

Tablodaki sütunun veri türünü değiştirmek için aşağıdaki sözdizimini kullanın:
ALTER TABLE Table İsmi
ALTER COLUMN Table Sutun İsmi veri tipi;