php-veritaban-olu-turma

MySQLi ve PDO Kullanarak MySQL Veritabanı Oluşturma
CREATE DATABASE deyimi, MySQL'de bir veritabanı oluşturmak için kullanılır.

Aşağıdaki örnekler "myDB" adlı bir veritabanı oluşturur:
MySQLi Nesne yönelimli
<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
// Bağlantı oluştur
$conn = new mysqli($servername, $username, $password);
// Bağlantıyı kontrol et
if ($conn->connect_error) {
die("Bağlantı başarısız: " . $conn->connect_error);
}
//Veritabanı yarat
$sql = "CREATE DATABASE myDB";
if ($conn->query($sql) === TRUE) {
echo "Veritabanı başarıyla oluşturuldu";
} else {
echo "Veritabanı oluştururken hata oluştu: " . $conn->error;
}
$conn->close();
?>
Not: Yeni bir veritabanı oluşturduğunuzda, sadece ilk üç argümanı mysqli nesnesine (servername, kullanıcı adı ve şifre) belirtmelisiniz.
İpucu: Belirli bir bağlantı noktasını kullanmanız gerekiyorsa, veritabanı adı argümanı için boş bir dize ekleyin, bunun gibi: yeni mysqli ("localhost", "kullanıcı adı", "parola", "", bağlantı noktası)

PDO
<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
try {
$conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=myDB", $username, $password);
// PDO hata modunu istisna olarak ayarla
$conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
$sql = "CREATE DATABASE myDBPDO";
// hiçbir sonuç iade edilmediğinden exec () kullanın
$conn->exec($sql);
echo "Veritabanı başarıyla oluşturuldu<br>";
}
catch(PDOException $e)
{
echo $sql . "<br>" . $e->getMessage();
}
$conn = null;
İpucu: PDO'nun büyük bir yararı, veritabanı sorgularımızda oluşabilecek sorunların üstesinden gelmek için istisna sınıfına sahip olmasıdır. Deneme {} bloğu içinde bir istisna atılırsa, betik yürütmeyi durdurur ve doğrudan ilk yakalama () {} bloğuna akar. Yukarıdaki catch bloğunda, SQL deyimini ve oluşturulan hata iletisini ekliyoruz.