php-veri-silme

DELETE deyimi, tablodaki kayıtları silmek için kullanılır:
DELETE FROM table_name
WHERE some_column = some_value
DELETE sözdizimindeki WHERE yan tümcesine dikkat edin: WHERE maddesi, hangi kayıt veya kayıtların silinmesi gerektiğini belirtir. WHERE yan tümcesini atlarsanız, tüm kayıtlar silinir!

MySQLi Nesne yönelimli
Aşağıdaki örnekler, kaydı "MyGuests" tablosundaki id = 3 ile siler:
<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";
// Bağlantı oluştur
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
// Bağlantıyı kontrol et
if ($conn->connect_error) {
die("Bağlantı başarısız: " . $conn->connect_error);
}
// bir kaydı silmek için sql
$sql = "DELETE FROM MyGuests WHERE id=3";
if ($conn->query($sql) === TRUE) {
echo "Kayıt başarıyla silindi";
} else {
echo "Kayıt silinirken hata oluştu: " . $conn->error;
}
$conn->close();
?>

PDO
<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDBPDO";
try {
$conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username, $password);
// PDO hata modunu istisna olarak ayarla
$conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
// bir kaydı silmek için sql
$sql = "DELETE FROM MyGuests WHERE id=3";
// hiçbir sonuç iade edilmediğinden exec () kullanın
$conn->exec($sql);
echo "Kayıt başarıyla silindi";
}
catch(PDOException $e)
{
echo $sql . "<br>" . $e->getMessage();
}
$conn = null;
?>