php-veri-sec

SELECT ifadesi, bir veya daha fazla tablodan veri seçmek için kullanılır:

SELECT sutun ismi(s) FROM table_ismi

veya bir tablodan TÜM sütunları seçmek için * karakterini kullanabiliriz:

SELECT * FROM table_ismiMySQLi Nesne yönelimli

< ?php

$servername = "localhost";

$username = "username";

$password = "password";

$dbname = "myDB";

// Bağlantı oluştur

$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);

// Bağlantıyı kontrol et

if ($conn->connect_error) {

die("Bağlantı başarısız: " . $conn->connect_error);

}

$sql = "SELECT id, firstname, lastname FROM MyGuests";

$result = $conn->query($sql);

if ($result->num_rows > 0) {

// her satırın çıktı verileri

while($row = $result->fetch_assoc()) {

echo "id: " . $row["id"]. " - Name: " . $row["firstname"]. " " . $row["lastname"]. "<br>";

}

} else {

echo "0 results";

}

$conn->close();

?>


Yukarıdaki örnekten açıklanacak kod satırları:

İlk önce, MyGuests tablosundan id, firstname ve lastname sütunlarını seçen bir SQL sorgusu oluşturduk. Sonraki kod satırı sorguyu çalıştırır ve sonuçta elde edilen verileri $result adlı bir değişkene koyar.

Ardından, function num_rows()sıfırdan fazla satırın döndürülüp döndürülmediğini kontrol eder.

Sıfırdan fazla satır döndürülürse, işlev fetch_assoc()tüm sonuçları döngüleyebileceğimiz bir ilişkisel dizi haline getirir. while()Döngü sonuç kümesi döngüsü ve ad kimliği ve soyadı sütunlarından veri çıkış olarak vermektedir.PDO ile Veri Seçimi

< ?php

echo "<table style='border: solid 1px black;'>";

echo "<tr><th>Id</th><th>Firstname</th><th>Lastname</th></tr>";

class TableRows extends RecursiveIteratorIterator {

function __construct($it) {

parent::__construct($it, self::LEAVES_ONLY);

}

function current() {

return "<td style='width:150px;border:1px solid black;'>" . parent::current(). "</td>";

}

function beginChildren() {

echo "<tr>";

}

function endChildren() {

echo "</tr>" . "n";

}

}

$servername = "localhost";

$username = "username";

$password = "password";

$dbname = "myDBPDO";

try {

$conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username, $password);

$conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

$stmt = $conn->prepare("SELECT id, firstname, lastname FROM MyGuests");

$stmt->execute();

// oluşan diziyi ilişkilendiriciye ayarla

$result = $stmt->setFetchMode(PDO::FETCH_ASSOC);

foreach(new TableRows(new RecursiveArrayIterator($stmt->fetchAll())) as $k=>$v) {

echo $v;

}

}

catch(PDOException $e) {

echo "Error: " . $e->getMessage();

}

$conn = null;

echo "</table>";

?>