php-veri-ekleme

MySQLi ve PDO'yu kullanarak MySQL'e Veri Ekleme
Bir veritabanı ve bir tablo oluşturulduktan sonra, bunlara veri eklemeye başlayabiliriz.
İzlenecek bazı sözdizimi kuralları:
SQL sorgusu PHP'de belirtilmelidir
SQL sorgusu içindeki dize değerleri alıntılanmalıdır
Sayısal değerler alıntılanmamalıdır
NULL kelimesi alıntı yapılmamalıdır

INSERT INTO deyimi, bir MySQL tablosuna yeni kayıt eklemek için kullanılır:
INSERT INTO Table ismi (sutun1, sutun2, sutun3,...)
VALUES (değer1, değer2, değer3,...)

Bir önceki bölümde beş sütunla "MyGuests" adlı boş bir tablo oluşturduk: "id", "firstname", "lastname", "email" ve "reg_date". Şimdi, tabloyu verilerle doldururuz.
Not: Bir sütun AUTO_INCREMENT ("id" sütunu gibi) veya TIMESTAMP ("reg_date" sütunu gibi) ise, SQL sorgusunda belirtilmesine gerek yoktur; MySQL otomatik olarak değeri ekleyecektir.

MySQLi Nesne yönelimli
<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDB";
// Bağlantı oluştur
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
// Bağlantıyı kontrol et
if ($conn->connect_error) {
die("Bağlantı başarısız: " . $conn->connect_error);
}
$sql = "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES ('John', 'Doe', 'john@example.com')";
if ($conn->query($sql) === TRUE) {
echo "Yeni kayıt başarıyla oluşturuldu";
} else {
echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error;
}

$conn->close();
?>

PDO
<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "myDBPDO";
try {
$conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username, $password);
//PDO hata modunu istisna olarak ayarla
$conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
$sql = "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email)
VALUES ('John', 'Doe', 'john@example.com')";
// hiçbir sonuç iade edilmediğinden exec () kullanın
$conn->exec($sql);
echo "Yeni kayıt başarıyla oluşturuldu";
}
catch(PDOException $e)
{
echo $sql . "<br>" . $e->getMessage();
}

$conn = null;
?>