php-sinir-veri-secimleri

MySQL, iade edilecek kayıt sayısını belirtmek için kullanılan bir LIMIT yan tümcesi sağlar.

LIMIT yan tümcesi, çok sayfalı sonuçları veya SQL ile sayfalandırmayı kodlamayı kolaylaştırır ve büyük tablolarda çok kullanışlıdır. Çok sayıda kaydın iadesi, performansı etkileyebilir.

"Siparişler" adlı bir tablodan 1 - 30 (dahil) arasındaki tüm kayıtları seçmek istediğimizi varsayalım. SQL sorgusu şöyle görünürdü:

$sql = "SELECT * FROM Orders LIMIT 30";

Yukarıdaki SQL sorgusu çalıştırıldığında, ilk 30 kaydı döndürür.

Ya 16 - 25 (dahil) kayıtlarını seçmek istiyorsak?

Mysql ayrıca bunun için bir yol sağlar: OFFSET kullanarak.

Aşağıdaki SQL sorgusu "sadece 10 kayıt döndür, kayıt 16 (OFFSET 15)" ile başlıyor:

$sql = "SELECT * FROM Orders LIMIT 10 OFFSET 15";

Aynı sonucu elde etmek için daha kısa bir sözdizimi de kullanabilirsiniz:

$sql = "SELECT * FROM Orders LIMIT 15, 10";

Virgül kullandığınızda sayıların tersine döndüğüne dikkat edin.