php-gucelleme-verileri

UPDATE deyimi, bir tablodaki mevcut kayıtları güncellemek için kullanılır:

UPDATE table_name

SET column1=value, column2=value2,...

WHERE some_column=some_value

UPDATE sözdizimindeki WHERE yan tümcesine dikkat edin: WHERE yan tümcesi, hangi kayıt veya kayıtların güncelleştirilmesi gerektiğini belirtir. WHERE yan tümcesini atlarsanız, tüm kayıtlar güncelleştirilir!MySQLi Nesne yönelimli

Aşağıdaki örnekler, kaydı "MyGuests" tablosundaki id = 2 ile günceller:

< ?php

$servername = "localhost";

$username = "username";

$password = "password";

$dbname = "myDB";

// Bağlantı oluştur

$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);

// Bağlantıyı kontrol et

if ($conn->connect_error) {

die("Bağlantı başarısız: " . $conn->connect_error);

}

$sql = "UPDATE MyGuests SET lastname='Doe' WHERE id=2";

if ($conn->query($sql) === TRUE) {

echo "Kayıt başarıyla güncellendi";

} else {

echo "Kayıt güncellenirken hata oluştu: " . $conn->error;

}

$conn->close();

?>PDO

< ?php

$servername = "localhost";

$username = "username";

$password = "password";

$dbname = "myDBPDO";

try {

$conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname", $username, $password);

// PDO hata modunu istisna olarak ayarla

$conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

$sql = "UPDATE MyGuests SET lastname='Doe' WHERE id=2";

// Deyimi hazırla

$stmt = $conn->prepare($sql);

// sorguyu yürüt

$stmt->execute();

// UPDATE başarılı olduğunu söylemek için bir mesaj ekleyiniz

echo $stmt->rowCount() . " UPDATED başarıyla kaydedildi";

}

catch(PDOException $e)

{

echo $sql . "<br>" . $e->getMessage();

}

$conn = null;

?>