php-5-variables-degisken

PHP'de, bir değişken $ işareti ile başlar, ardından değişkenin adıyla başlar:

< ?php

$txt = "Merhaba dünya!";

$x = 5;

$y = 10.5;

?>

Yukarıdaki ifadelerin uygulanmasından sonra, $ txt değişkeni Merhaba dünyasını tutacaktır ! , $ x değişkeni 5 değerini tutacak ve $ y değişkeni değeri 10.5 tutacaktır .

Not: Bir değişkene bir metin değeri atadığınızda, değeri tırnak içine alın.

Not: Diğer programlama dillerinden farklı olarak PHP'nin bir değişken bildirme komutu yoktur. İlk önce bir değer atadığınız an oluşturulur.

Değişkenleri veri depolamak için kapsayıcılar olarak düşünün.PHP Değişkenleri

Bir değişken kısa bir ada sahip olabilir (x ve y gibi) veya daha açıklayıcı bir ad (yaş, araç adı, total_volume) olabilir.

PHP değişkenleri için kurallar:

Bir değişken $ işareti ile başlar, ardından değişkenin adı

Değişken ad bir harf veya alt çizgi karakteri ile başlamalıdır.

Bir değişken adı bir sayı ile başlayamaz

Değişken ad sadece alfa sayısal karakterler ve altçizgiler içerebilir (Az, 0-9 ve _)

Değişken adlar büyük / küçük harfe duyarlıdır ($ age ve $ AGE iki farklı değişkentir)

PHP değişken adlarının büyük / küçük harfe duyarlı olduğunu unutmayın!Çıkış Değişkenleri

PHP echo deyimi genellikle ekrana veri çıkışı için kullanılır.

< ?php

$txt = "PHP";

echo "Severim" . $txt . "!";

?>PHP Değişkenleri Kapsamı

PHP'de, değişkenler komut dosyasında herhangi bir yerde bildirilebilir.

Değişkenin kapsamı, değişkenin başvurulan / kullanılabilecek olan komut dosyasının parçasıdır.

PHP'nin üç farklı değişken kapsamı vardır:

yerel

global

statikGlobal ve Local (Yerel) Kapsam

Bir fonksiyonun dışında bildirilen bir değişken bir GLOBAL SCOPE'ye sahiptir ve sadece bir fonksiyonun dışında erişilebilir:

< ?php

$x = 5; // küresel kapsamfunction myTest() {

// Bu işlevin içinde x kullanılması bir hata oluşturur

echo "<p>Değişken x iç işlevi: $x</p>";

}

myTest();

echo "<p>Değişken x dış fonksiyonu: $x</p>";

?>

Bir işlev içinde bildirilen bir değişken bir YEREL KAPSAM'a sahiptir ve yalnızca bu işlev içinde erişilebilir:

< ?php

function myTest() {

$x = 5; // yerel kapsam

echo "<p>Değişken x iç işlevi: $x</p>";

}

myTest();// x dışında işlev kullanmak bir hata oluşturur

echo "<p>Değişken x dış fonksiyonu: $x</p>";

?>

Yerel değişkenler farklı işlevlerde aynı ada sahip olabilir, çünkü yerel değişkenler yalnızca bildirildikleri işlev tarafından tanınır.Global anahtar kelime, bir global değişkene bir işlevden erişmek için kullanılır.

< ?php

$x = 5;

$y = 10;

function myTest() {

global $x, $y;

$y = $x + $y;

}

myTest();

echo $y; // Çıktışı : 15

?>

PHP ayrıca tüm global değişkenleri $ GLOBALS [ index ] olarak adlandırılan bir dizide saklar . Indeks değişkenin adını almıştır. Bu diziye ayrıca işlevler içinden erişilebilir ve genel değişkenleri doğrudan güncellemek için kullanılabilir.

< ?php

$x = 5;

$y = 10;function myTest() {

$GLOBALS['y'] = $GLOBALS['x'] + $GLOBALS['y'];

}myTest();

echo $y; // Çıktısı 15

?>PHP Statik Anahtar Kelime

Normalde, bir işlev tamamlandığında / yürütüldüğünde, tüm değişkenleri silinir. Ancak, bazen silinmemesi gereken bir yerel değişken istiyoruz. Başka bir iş için buna ihtiyacımız var.< ?php

function myTest() {

static $x = 0;

echo $x;

$x++;

}

myTest();

myTest();

myTest();

?>

Not: Değişken, işlev için hala yereldir.