php-5-switch

Anahtar deyimi, farklı koşullara göre farklı eylemler gerçekleştirmek için kullanılır.
switch (n) {
case label1:
n = label1 ise çalıştırılacak kod;
break;
case label2:
n = label2 ise çalıştırılacak kod;
break;
case label3:
n = label3 ise çalıştırılacak kod;
break;
...
default:
cn, tüm etiketlerden farklıysa çalıştırılacak;
}
Önce tek bir ifade vardır: Bu nasıl çalıştığını olduğu n bir kez değerlendirilir (çoğunlukla bir değişken). İfadenin değeri daha sonra yapıdaki her bir durum için değerler ile karşılaştırılır. Bir eşleşme varsa, o dava ile ilişkili kod bloğu yürütülür. Kodun sonraki harfe otomatik olarak geçmesini önlemek için mola kullanın . Varsayılan herhangi bir eşleşme bulunursa deyim kullanılır.
<?php
$favcolor = "kırmız";

switch ($favcolor) {
case "kırmız":
echo "En sevdiğin renk kırmızı!";
break;
case "mavi":
echo "En sevdiğin renk mavi!";
break;
case "yeşil":
echo "En sevdiğin renk yeşil!";
break;
default:
echo "En sevdiğin renk ne kırmızı, mavi ne de yeşil!";
}
?>