php-5-strings

Strings, "Merhaba dünya!" Gibi bir dizi karakterdir.
Strings, Rakam Ve Harfleri Yazim Seklidir Özel Krakterler Bu klasmana sokmamak lazım Genel olarak Strings Harfler olarak bilinir.
Rakamlar için int kısatması yani integer olarak kullanılır.

PHP strlen () işlevi bir dizenin uzunluğunu döndürür.
Aşağıdaki örnek, "Merhaba dünya!" Dizesinin uzunluğunu döndürür:
<?php
echo strlen("Merhaba dünya!"); // cıktısı 14
?>

Bir String'deki Kelimelerin Sayısını Sayma
PHP str_word_count () işlevi, bir dizgedeki sözcük sayısını sayar:
<?php
echo str_word_count("Merhaba dünya!"); // cıktısı 2
?>
Bir Dizeyi Ters Çevir
PHP strrev () işlevi bir dizeyi tersine çevirir:
<?php
echo strrev("Hello world!"); // outputs !dlrow olleH
?>
Bir Dize İçinde Belirli Bir Metni Arayın
PHP strpos () işlevi bir dizgede belirli bir metni arar.
Aşağıdaki örnek, "Merhaba dünya!" Dizesindeki "dünya" metnini arar:
Örnek
<?php
echo strpos("Merhaba dünya!", "dünya"); // cıktısı 6
?>
İpucu: Bir dizgedeki ilk karakter konumu 0'dır (1 değil).

Bir Dize İçindeki Metni Değiştir
PHP str_replace () işlevi, bazı karakterleri bir dizgede bazı diğer karakterlerle değiştirir.
<?php
echo str_replace("world", "Dolly", "Hello world!"); // Çıktısı Hello Dolly!
?>
Bir Kaçı Verdım