php-5-include-require

İçerisinde bir PHP dosyasının içeriklerini başka bir PHP dosyasına (sunucu yürütmeden önce) eklemek veya içerme ifadesiyle eklemek mümkündür.

İçerme ve gereksinim ifadeleri, hatalar dışında, aynıdır:

require önemli bir hata (E_COMPILE_ERROR) üretecek ve komut dosyasını durduracak
include sadece bir uyarı üretecek (E_WARNING) ve senaryo devam edecek
Sözdizimi
include 'sayfa.php';
veya
require 'sayfa.php';

require Dosya uygulama tarafından gerekli olduğunda kullanın .
include Dosya gerekmediğinde kullanın ve dosya bulunamadığında uygulama devam etmelidir.

require_once
include _once
Değimleride vardır Dosya Bir kere Cağırmak için Kullanılır
Aralarındakı fark inculde olmasa bile kodlar devam eter require de ise Kodlar devam etmez.