php-5-if-else-elseif

Koşullu ifadeler, farklı koşullara bağlı olarak farklı eylemler gerçekleştirmek için kullanılır.
PHP Koşullu İfadeler
Çok sık kod yazarken, farklı koşullar için farklı eylemler gerçekleştirmek istersiniz. Bunu yapmak için kodunuzda koşullu ifadeleri kullanabilirsiniz.
PHP'de aşağıdaki koşullu ifadelerimiz vardır:

if ifadesi
- bir koşul doğruysa bazı kodları çalıştırır
if… else statement
- bir koşul doğruysa ve bu koşul yanlışsa başka bir kod varsa bazı kodları çalıştırır
if ... elseif .... else statement
- ikiden fazla koşul için farklı kodları çalıştırır
switch deyimi
- yürütülecek birçok kod bloğundan birini seçer

if Yapısı En Cok Kullanılan Kosul Kontrol Yapsıdır.
if Kosulu Gerceklesmesse Varsa ifelse Kosulu Ona Bakar Oda gerceklesmese else Kosulu Gerceklesır İçindeki Kodlar Çalişir

if (şart) {
Bu koşul doğruysa yürütülecek kod;
} elseif (şart) {
Bu koşul doğruysa yürütülecek kod;;
} else {
Tüm koşullar yanlışsa çalıştırılacak kod;
}

Aşağıdaki örnek "İyi günler!" Geçerli saat 10'dan azsa ve "İyi günler!" Geçerli saat 20'den küçükse, aksi takdirde "İyi geceler!"
<?php
$t = date("H");

if ($t < "10") {
echo "İyi sabahlar!";
} elseif ($t < "20") {
echo "İyi günler!";
} else {
echo "İyi geceler!";
}
?>