php-5-functions

PHP'nin gerçek gücü kendi fonksiyonlarından gelir; 1000'den fazla yerleşik fonksiyona sahiptir.
PHP'de Kullanıcı Tanımlı Bir İşlev Yaratın
Bir kullanıcı tanımlı işlev bildirimi, "işlev" kelimesiyle başlar:
function functionismi() {
Çalıscak kod;
}
Not: Bir işlev adı bir harfle veya alt çizgi ile başlayabilir (bir sayı değil).
İpucu: Fonksiyona, fonksiyonun ne olduğunu yansıtan bir isim verin!
İşlev isimleri büyük / küçük harfe duyarlı DEĞİLDİR.

Aşağıdaki örnekte, "writeMsg ()" adında bir işlev oluşturuyoruz. Açılış küme ayracı ({), işlev kodunun başlangıcını gösterir ve kapanış küme ayracı (}), işlevin sonunu gösterir. Fonksiyon "Merhaba dünya!" Çıktılar. Fonksiyonu çağırmak için sadece ismini yazınız:
<?php
function writeMsg() {
echo "Merhaba dünya!";
}

writeMsg(); // function Çağırmak
?>

PHP İşlev Argümanları
Bilgi argümanlarla işlevlere geçirilebilir. Bir argüman sadece bir değişken gibidir.
Bağımsız değişkenler, işlev adından sonra parantez içinde belirtilir. İstediğiniz kadar argüman ekleyebilirsiniz, sadece virgülle ayırın.
Aşağıdaki örnekte bir bağımsız değişken ($ fname) içeren bir işlev vardır. FamilyName () işlevi çağrıldığında, aynı zamanda bir ad (örn. Jani) geçiririz ve ad, işlev içinde kullanılır; bu, birkaç farklı ilk adın çıktısını alır, ancak eşit bir soyadı:
<?php
function familyName($fname) {
echo "$fname Refsnes.<br>";
}
familyName("Jani");
familyName("Hege");
familyName("Stale");
familyName("Kai Jim");
familyName("Borge");
?>
Aşağıdaki örnekte iki argümanlı bir işlev vardır ($ fname ve $ year):
<?php
function familyName($fname, $year) {
echo "$fname Refsnes. Born in $year <br>";
}

familyName("Hege", "1975");
familyName("Stale", "1978");
familyName("Kai Jim", "1983");
?>

PHP Varsayılan Bağımsız Değişken Değeri
Aşağıdaki örnek, varsayılan parametrenin nasıl kullanılacağını gösterir. Argüman olmadan function setHeight () işlevini çağırırsak, argüman olarak varsayılan değeri alır:
<?php
function setHeight($minheight = 50) {
echo "Yükseklik : $minheight <br>";
}

setHeight(350);
setHeight(); //50 varsayılan değerini kullanacaktır
setHeight(135);
setHeight(80);
?>

PHP İşlevleri - Dönen değerler
Bir işlevin bir değer döndürmesini sağlamak için dönüş ifadesini kullanın:
<?php
function sum($x, $y) {
$z = $x + $y;
return $z;
}
echo "5 + 10 = " . sum(5, 10) . "<br>";
echo "7 + 13 = " . sum(7, 13) . "<br>";
echo "2 + 4 = " . sum(2, 4);
?>
Not: return dönuş değeri kullanmak isdediğiz function devamlı farklı yerlerde kullanmak için sıklıkla kullanılır yanı defalarca cağırmak için kullanılır.