php-5-for

For döngüsü, komut dosyasının kaç kez çalıştırılacağını önceden bildiğinizde kullanılır.
Döngüler için PHP belirli bir sayıda kod bloğu yürütür.
Sözdizimi
for (sayacı; test sayacı; artış sayacı) {
yürütülmesi gereken kod;
}
Parametreler:

sayacı : Döngü sayacı değerini başlat
test sayacı : Her döngü yineleme için değerlendirildi. TRUE olarak değerlendirilirse, döngü devam eder. FALSE olarak değerlendirirse, döngü biter.
artış sayacı : Döngü sayacı değerini artırır
Aşağıdaki örnek 0'dan 10'a kadar olan sayıları gösterir:
<?php
for ($x = 0; $x <= 10; $x++) {
echo "Sayı: $x <br>";
}
?>

Foreach döngüsü yalnızca diziler üzerinde çalışır ve bir dizideki her anahtar / değer çiftine döngü yapmak için kullanılır.
foreach ($dizi as $takmaad) {
yürütülmesi gereken kod;
}
Her döngü yinelemesi için, geçerli dizi öğesinin değeri $ değerine atanır ve dizi işaretçisi son dizi öğesine ulaşana kadar birer birer taşınır.

Aşağıdaki örnek, verilen dizinin değerlerini çıkaracak bir döngüyü göstermektedir ($ renkler):
<?php
$renkler = array("red", "green", "blue", "yellow");

foreach ($renkler as $value) {
echo "$value <br>";
}
?>
Not : Döngüleri İyi Kavramak Lazım Cok sıklıkla Kullanılır