php-5-echo-and-print

PHP'de çıktı elde etmek için iki temel yol vardır: echo ve print
eko ve baskı az çok aynıdır. Her ikisi de ekrana veri çıkışı için kullanılır.
Eko ifadesi parantez ile veya parantez olmadan kullanılabilir: echo veya echo ().
<?php
echo "<h2>PHP eğlenceli!</h2>";
echo "Selam Dünya!<br>";
echo "PHP öğrenmek üzereyim!<br>";
echo "Bu "," dizgisi "," birden çok parametreyle "," yapılmış "," idi.";
?>

Değişkenleri Görüntüle
Aşağıdaki örnek, metin ve değişkenlerin echo deyimiyle nasıl çıkış yapılacağını gösterir:
<?php
$txt1 = "PHP öğren";
$txt2 = "www.google.com";
$x = 5;
$y = 4;
echo "<h2>" . $txt1 . "</h2>";
echo "PHP'de çalışın " . $txt2 . "<br>";
echo $x + $y; // $x ve $y Toplamını verir çıktısı 9 olcak
?>
Not : <?=.....?> echo ile ayni işlemi goruru PHP7 ile gelen özellik

Baskı ifadesi parantez ile veya parantez olmadan kullanılabilir: print or print ().
<?php
print "<h2>PHP eğlenceli!</h2>";
print "Selam Dünya!<br>";
print "PHP öğrenmek üzereyim!";
?>
Buna ek olarak print_r vardır buda Dizi Seklinde Ekrana Yansıtır