php-5-array-dizileri

Bir dizi, tek bir değişkende birden çok değer depolar:
<?php
$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
echo "I like " . $cars[0] . ", " . $cars[1] . " and " . $cars[2] . ".";
?>
Bir Dizi Nedir?
Bir dizi, bir seferde birden fazla değeri tutabilen özel bir değişkendir.
Öğelerin bir listesi (örneğin, bir araba adlarının listesi) varsa, arabaları tek değişkenler halinde saklamak şöyle görünebilir:
$cars1 = "Volvo";
$cars2 = "BMW";
$cars3 = "Toyota";
Bununla birlikte, ne arabaların arasından geçip belirli bir tane bulmak istersen? Ya sen 3 araba değil, 300 olsaydın?
Çözüm bir dizi oluşturmaktır!
Bir dizi tek bir isim altında birçok değeri tutabilir ve bir indeks numarasına bakarak değerlere erişebilirsiniz.

PHP'de bir dizi oluşturma
PHP'de array () işlevi bir dizi oluşturmak için kullanılır:
PHP'de üç tür dizi vardır:

Indexed arrays İndeksli diziler
- Sayısal dizine sahip diziler
Associative arrays İlişkilendirilmiş diziler
- Adlandırılmış anahtarlı diziler
Multidimensional arrays Çok boyutlu diziler
- Bir veya daha fazla dizi içeren diziler

Dizine dizilmiş diziler oluşturmanın iki yolu vardır:
Dizin otomatik olarak atanabilir (indeks her zaman 0'da başlar), bunun gibi:
$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
veya dizin manuel olarak atanabilir:
$cars[0] = "Volvo";
$cars[1] = "BMW";
$cars[2] = "Toyota";
Aşağıdaki örnek, $ cars adında bir dizin oluşturulmuş diziyi oluşturur, ona üç öğe atar ve dizi değerlerini içeren bir metni yazdırır:
<?php
$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
echo "I like " . $cars[0] . ", " . $cars[1] . " and " . $cars[2] . ".";
?>

Count () işlevi, bir dizinin uzunluğunu (öğe sayısını) döndürmek için kullanılır:
<?php
$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
echo count($cars);
?>

Dizinlenmiş bir dizinin tüm değerlerini döndürmek ve yazdırmak için, aşağıdaki gibi bir for döngüsü kullanabilirsiniz:
<?php
$cars = array("Volvo", "BMW", "Toyota");
$arrlength = count($cars);
for($x = 0; $x < $arrlength; $x++) {
echo $cars[$x];
echo "<br>";
}
?>

İlişkilendirilmiş diziler, atadığınız adlandırılmış anahtarların kullanıldığı dizilerdir.
İlişkilendirici bir dizi oluşturmanın iki yolu vardır:
$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");
veya:
$age['Peter'] = "35";
$age['Ben'] = "37";
$age['Joe'] = "43";
Adlandırılmış anahtarlar bir komut dosyasında kullanılabilir:
<?php
$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");
echo "Peter is " . $age['Peter'] . " years old.";
?>

İlişkisel bir dizinin tüm değerlerini döndürmek ve yazdırmak için, şöyle bir foreach döngüsü kullanabilirsiniz:
<?php
$age = array("Peter"=>"35", "Ben"=>"37", "Joe"=>"43");
foreach($age as $x => $x_value) {
echo "Key=" . $x . ", Value=" . $x_value;
echo "<br>";
}
?>
Not : Diziler kavramını iyi öğrenmek lazim ilerki zamanlarda PDO Data base bağlantısında sıklıkla kullanıldığı gibi
Bircok veri cekme islemlerinde kullanılır