pdo-veri-cekme

PDO İle Daha Cok Bilgi http://php.net/manual/tr/intro.pdo.php Bu Adresde Bula Bilirsiniz.


Burda Belli Başlı Kullanımları Vercem.


Veri Cekerken prepare() Fonctionu Kullanıyruz SQL İnjection Olmasını Engellemek İçin Kullanılan Bu Function Engellemekdedir.


PDOStatement sınıfı Bir hazır deyimi ve hazır deyim çalıştırıldıktan sonra sonuç kümesini temsil eder.


Burda Belli Başlı Konuları Deger Alcam


PDO'da Veri Cekerken prepare Yontemini Kullanırız Bu Yontemle Kullanım Seklınde İki Yontem Soylicem


$conn->prepare('.....');


$conn->bindColumn(); bindParam(); bindValue(); Sıklıkla Kullanılır


$conn->prepare('SELECT * FROM forumbaslik WHERE ForumBaslikId=?');


$conn->bindValue('0',$Id,PDO::PARAM_STR);


$conn->execute();


$conn->prepare('SELECT * FROM forumbaslik WHERE ForumBaslikId= :Id');


$conn->bindValue(':Id',$Id,PDO::PARAM_STR);


$conn->execute();


Burdakı Avantacı İsdeğin Değeri İsdeğin Sırada Yazmakdır ? İşareti Bir Sıra Takıp Etmek Zorunda Bırakmaz


bool PDOStatement::bindParam ( $değiştirge , $değişken [, int $veri_türü [, int $uzunluk [, $seçenekler ]]] );


Değiştirge


Değiştirge Betimleyicisi. İsimli Değiştirgeler İçin :isim Biçemindedir. Soru İmli Değiştirgeler İçin İse Soru İminin Konumudur. Konumlar 1'den Başlar.


Değişken


SQL Deyimindeki Değiştirge İle İlişkilendirilecek PHP Değişkeni.


Veri_türü


PDO::PARAM_* Sabitlerinden Biri Olarak Veri Türü. PDO::PARAM_STR Öntanımlıdır. Değiştirgeden Değer De Döndürmek İstiyorsanız PDO::PARAM_INPUT_OUTPUT Sabitini Burada, Bit Seviyesinde Veyalayın.


uzunluk


Veri Türünün Uzunluğu. Değiştirge Çıktı Almak Amacıyla Kullanılacaksa Veri Türü Uzunluğu Mutlaka Belirtilmelidir.


seçenekler


Sürücü Seçenekleri.


Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.


İkinci Bir Yontem Olan execute() İle Calısdırma Yabdığımız Koda arrray() Kullanmak.


$conn->prepare('SELECT * FROM forumbaslik WHERE ForumBaslikId= ?');


$conn->execute(array('0'=>$Id));


$conn->prepare('SELECT * FROM forumbaslik WHERE ForumBaslikId= :Id');


$conn->execute(array(':Id'=>$Id);


İki Yontemde Sorunusuz Calısır.


Peki Verileri Nasıl Yazdırcaz fetch() ve fetchAll() İle Aldığı Degerler Ve Farkları.


PDOStatement::fetch([ int $alım_tarzı = PDO::FETCH_BOTH [, int $göst_yönü = PDO::FETCH_ORI_NEXT [, int$göst_başlangıcı = 0 ]]] )


Alım_tarzı


Sonrakı Satırın Nasıl Döndürüleceğini Belirtmek İçin Kullanılır. PDO::FETCH_* Sabitlerinden Biri Olmalıdır. PDO::FETCH_BOTH Öntanımlı değerdir.


PDO::FETCH_ASSOC: Sütun İsimlerine Göre İndisli Bir Dizi Döner.


PDO::FETCH_BOTH (Öntanımlı): Hem Sütun İsimlerine Hem De Sütun Numaralarına Göre İndislenmiş Bir Dizi Döner. İlk Sütunun İndisi 0'dır.


PDO::FETCH_BOUND : Sütun Değerlerini PDOStatement::bindColumn() İle İlişkilendirilmiş PHP Değişkenlerine Atar ve TRUE döndürür.


PDO::FETCH_CLASS: İstenen Sınıfın Özelliklerini Sütun İsimlerine Eşleyerek Sınıfın Bir Örneğini Döndürür. Eğer alım_tarzı Değiştirgesi PDO::FETCH_CLASSTYPE Sabitini İçeriyorsa (örn, PDO::FETCH_CLASS | PDO::FETCH_CLASSTYPE) Sınıf İsmi İlk Sütunun Değerine Göre Belirlenir.


PDO::FETCH_INTO : İstenen Sınıfın Mevcut Örneğini Sütun İsimlerini Sınıf Özelliklerine Eşleyerek Günceller.


PDO::FETCH_LAZY: PDO::FETCH_BOTH ve PDO::FETCH_OBJ Sabitlerinin Birleşimidir.


PDO::FETCH_NUM: Sütun Numaralarına Göre İndislenmiş Bir Dizi Döner. İlk Sütunun İndisi 0'dır.


PDO::FETCH_OBJ : Özellik İsimlerinin Sınıf İsimlerine Denk Düştüğü Bir Anonim Nesne Örneği Döndürür.


Göst_yönü


Kaydırılabilir Göstericili Bir PDOStatement Nesnesi İçin, Bu Değer Hangi Satırın Döndürüleceğini Belirler. PDO::FETCH_ORI_* Sabitlerinden Biri olmalıdır. PDO::FETCH_ORI_NEXT Öntanımlı Değerdir. PDOStatement Nesnenize Bir Kaydırılabilir Gösterici İsteği Yapmak İçin SQL Deyimini PDO::prepare() İle hazırlarken PDO::CURSOR_SCROLL Özelliğine PDO::ATTR_CURSOR Özniteliğini Atamalısınız.


Göst_başlangıcı


Kaydırılabilir Göstericili Bir PDOStatement Nesnesi İçin Göst_yönü Değiştirgesinde PDO::FETCH_ORI_ABS Belirtilirse Bu Değer Sonuç Kümesinden Alınacak Mutlak Satır Numarasını Belirler.


Kaydırılabilir Göstericili Bir PDOStatement Nesnesi İçin Göst_yönü Değiştirgesinde PDO::FETCH_ORI_REL Belirtilirse Bu Değer Alınacak Satırı Bir Önceki PDOStatement::fetch() Çağrısındaki Gösterici Konumuna Göreli Olarak Belirler.


Bu Kurallar İki fetch() Kodlamasında Gecerlıdır Aralarındakı Fark fetch Tek Bir Satırı Etkılerken fetchAll() Butun Satırları Etkiler.


$sorgu=$conn->prepare('SELECT * FROM forumbaslik'); // Sorgumu Yazalım

$sorgu->execute(); // Sorguyu Calıstıralım$Tek=$sorgu->fetch(PDO::FETCH_ASSOC); //Tek Satırı Cekmek İcin

echo $Tek['ForumBaslik']."<br>";

$Coklu=$sorgu->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); // Butun Satırları Cekmek için

foreach($Coklu as $row){ //Foreeach İle Dizi Sekide Kullanabiliriz Coklu Secimler İçin

echo $row['ForumBaslik']."<br>";

}


Ekran Cıktıları Teklı Icın :


İlk Başlık


Coklu İcin :


İlk Başlık

İkinci Başlık

Üçünçü Başlık


Cıktı Seklinde Olcakdır.