pdo-uygulama-1-5

Bu İkinci Modeller Sayfamız UyelikM.php


Ne Yabdık Uyelik Sayfasından Gelen İşlemleri Veritabanı İle İşledik Bu Veriler View Aktarılarak İşlendi..


<?php

// Uyelik İşlemleri Sınıfı

class UyelikM extends Veritabani{

public function UyeKayit($UyeAdi,$UyeEmail,$UyePassword){

$sorgu=self::$db->prepare('INSERT INTO uyeler(UyeAdi,UyeEmail,UyePassword) VALUES(:UyeAdi,:UyeEmail,md5(:UyePassword))');

$sorgu->bindValue(':UyeAdi',$UyeAdi,PDO::PARAM_STR);

$sorgu->bindValue(':UyeEmail',$UyeEmail,PDO::PARAM_STR);

$sorgu->bindValue(':UyePassword',$UyePassword,PDO::PARAM_STR);

$sorgu->execute();

return $sorgu;

}

public function UyeKontrol($UyeEmail,$UyePassword){

$sorgu=self::$db->prepare('SELECT * FROM uyeler WHERE UyeEmail=:UyeEmail AND UyePassword=md5(:UyePassword)');

$sorgu->bindParam(':UyeEmail',$UyeEmail,PDO::PARAM_STR);

$sorgu->bindParam(':UyePassword',$UyePassword,PDO::PARAM_STR);

$sorgu->execute();

return $sorgu;

}

public function __destruct(){

self::$db=null;

}}