pdo-uygulama-1-4

Bu Birinci Modeller Sayfamız ForumM.php


Ne Yabdık Forum Sayfasından Gelen İşlemleri Veritabanı İle İşledik Bu Veriler View Aktarılarak İşlendi..


<?php

// Forum İşlemleri Sınıfı

class ForumM extends Veritabani{

public function ForumBaslikEkle($ForumBaslik){

$sorgu=self::$db->prepare('INSERT INTO forumbaslik(ForumBaslik) VALUES (:ForumBaslik)');

$sorgu->execute(array(':ForumBaslik'=>$ForumBaslik));

return $sorgu;

}

public function ForumBaslikListe(){

$sorgu=self::$db->prepare('SELECT * FROM forumbaslik');

$sorgu->execute();

return $sorgu;

}

public function ForumIcerik($ForumBaslikId){

$sorgu=self::$db->prepare("SELECT * FROM forumicerik INNER JOIN uyeler ON forumicerik.UyeId=uyeler.UyeId INNER JOIN forumbaslik ON forumbaslik.ForumBaslikId=forumicerik.ForumBaslikId WHERE forumicerik.ForumBaslikId=$ForumBaslikId ORDER BY forumicerik.ForumIcerikTarih ASC");

$sorgu->execute();

return $sorgu;

}

public function UyeIdSorgu($UyeAdi){

$sorgu=self::$db->prepare("SELECT * FROM uyeler WHERE UyeAdi=:UyeAdi");

$sorgu->execute(array(':UyeAdi'=>$UyeAdi));

return $sorgu;

}

public function ForumIcerikEkle($UyeId,$ForumBaslikId,$ForumIcerik){

$sorgu=self::$db->prepare("INSERT INTO forumicerik(UyeId,ForumBaslikId,ForumIcerik) VALUES(:UyeId,:ForumBaslikId,:ForumIcerik)");

$sorgu->execute(array(':UyeId'=>$UyeId,':ForumBaslikId'=>$ForumBaslikId,':ForumIcerik'=>$ForumIcerik));

return $sorgu;

}

public function ForumIcerikSil($ForumIcerikId){

$sorgu=self::$db->prepare("DELETE FROM forumicerik WHERE ForumIcerikId=$ForumIcerikId");

$sorgu->execute();

return $sorgu;

}

}