pdo-uygulama-1-3

Bu İkinci Controller Uyelik.php


Ne Yabdık Üyelik İle İşlemleri Veritabanı İle İşleyek Sayfalari (View) Gostermek.


// Control Amaclı Kullanılan Uyelik İşlemleri

//Uye Kayıt Sayfası

$route->get( '/UyeKayit', function ()use( $route ) {

$title = "Uyelik";

$UyeKayit='';

$route->view( 'Uyelik', compact('title','UyeKayit') );} );

// Uye Kayıt Post İşlemi

$route->post( '/UyeKayit', function ()use( $route ) {

$title = "Uyelik";

$UyeKayit='';

$UyeAdi =$_POST['UyeAdi'];

$UyeEmail =$_POST['UyeEmail'];

$UyeSifre =$_POST['UyeSifre'];

$UyeSifreTekrari =$_POST['UyeSifreTekrari'];

if(empty($UyeAdi)){

$hata='Boş UyeAdi Bolumu';

}elseif(empty($UyeEmail)){

$hata='Boş UyeEmail Bolumu';

}elseif(empty($UyeSifre) or empty($UyeSifreTekrari)){

$hata='Boş UyeSifre veya UyeSifreTekrari Bolumu';

}elseif($UyeSifre != $UyeSifreTekrari){

$hata=' UyeSifreTekrari Uyusmuyor';

}else{

$sorgu=(new UyelikM())->UyeKayit($UyeAdi,$UyeEmail,$UyeSifre)->rowCount();

if($sorgu = 1){

$hata='Kayıt Basarıli HosGeldiniz ';

}else{

$hata='Kayıt Basarısız !!';

}

}

$route->view( 'Uyelik', compact('title','UyeKayit','hata') );} );

$route->post( '/UyeKontrol', function ()use( $route ) {

$UyeEmail = $_POST['UyeEmail'];

$UyeSifre = $_POST['UyeSifre'];

$sorgu=(new UyelikM())->UyeKontrol($UyeEmail,$UyeSifre)->rowCount();

if($sorgu != 1){

$UyeGirisHata='';

$hata='Giris Basrısız !!';

$route->view( 'Uyelik', compact('title','UyeGirisHata','hata') );

}else{

$sorgu=(new UyelikM())->UyeKontrol($UyeEmail,$UyeSifre)->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);

$_SESSION['UyeAdi']=$sorgu['UyeAdi'];

$_SESSION['UyelikDurum']=$sorgu['UyelikDurum'];

echo"<meta http-equiv='refresh' content='0;URL=/'>";

}} );

$route->get( '/UyeCikis', function ()use( $route ) {

session_destroy();

echo"<meta http-equiv='refresh' content='0;URL=/'>";} );