pdo-uygulama-1-1

Bu İlk Controller Sayfası Forum.php


Ne Yabdık Forum İle İlgili İşlemleri Burda Topladık Gorevi Linkler Postlar Getleri İşleyerek (Veritabani İşlemleri) Yabarak Görunum Olarak (Viewden) Aldığı Goruntuyu İşleyek Aktarmakdadır.


<?php

// Forum İşlemleri İçin Tutulan Controller

$route->get( '/ForumBaslikEkle', function ()use( $route ) {

$title = "Forum";

$ForumBaslikEkle='';

$route->view( 'Forum', compact('title','ForumBaslikEkle') );

} );

$route->post( '/ForumBaslikEkle', function ()use( $route ) {

$title = "Forum";

$ForumBaslikEkle='';

$ForumBaslik=$_POST['ForumBaslik'];

$sorgu=(new ForumM())->ForumBaslikEkle($ForumBaslik)->rowCount();

if($sorgu == 0){

$hata='Başlik Eklenemedi';

echo"<meta http-equiv='refresh' content='2;URL=/ForumBaslikEkle'>";

}else{

$hata='Yeni Başlık Eklendi';

}

$route->view( 'Forum', compact('title','hata') );

} );

$route->get( '/ForumIcerik/(\d+)', function ($ForumBaslikId)use( $route ) {

$title = "Forum İçerik";

$ForumIcerik=(new ForumM())->ForumIcerik($ForumBaslikId);

$route->view( 'Forum', compact('title','ForumIcerik','ForumBaslikId') );

} );

$route->post( '/ForumIcerikEkle', function ()use( $route ) {

$title = "Forum İçerik";

$UyeAdi=(new ForumM())->UyeIdSorgu($_SESSION['UyeAdi'])->fetch();

$UyeId=$UyeAdi['UyeId'];

$ForumBaslikId=$_POST['ForumBaslikId'];

$ForumIcerik=$_POST['ForumIcerik'];

$sorgu=(new ForumM())->ForumIcerikEkle($UyeId,$ForumBaslikId,$ForumIcerik)->rowCount();

if($sorgu == 0){

$hata='Ekleme Basarısız';

}else{

$hata='Yorumunuz Eklendi';

}

$ForumIcerik=(new ForumM())->ForumIcerik($ForumBaslikId);

$route->view( 'Forum', compact('title','ForumIcerik','ForumBaslikId','hata') );

} );

$route->get( '/ForumIcerikSil/(\d+)/(\d+)', function ($ForumBaslikId,$ForumIcerikId)use( $route ) {

$title = "Forum İçerik";

$ForumIcerikSil=(new ForumM())->ForumIcerikSil($ForumIcerikId)->rowCount();

if($ForumIcerikSil==0){

$hata='Yorumunuz Silinemedi';

}else{

$hata='Yorumunuz Basarılı Sekilde Silindi';

}

$ForumIcerik=(new ForumM())->ForumIcerik($ForumBaslikId);

$route->view( 'Forum', compact('title','ForumIcerik','ForumBaslikId','hata') );

} );