pdo-giris

Merhaba Arkadaslar Bu Konuya Baslamadan Once Birkaç Husus Var


Konun İlerki Bolumde Bir Forum Sayfası Yabılcak Ve Konu Anlatımdaki Veritabani Bilgileri Bu Veritabani İle Kullanılcak.


Verceğim Database İşlerseniz Servere Anlatımdakı Kotlar Sorunsuz Calısır.


-- phpMyAdmin SQL Dump

-- version 4.8.3

-- https://www.phpmyadmin.net/

--

-- Anamakine: 127.0.0.1:3306

-- Üretim Zamanı: 02 Ara 2018, 07:39:43

-- Sunucu sürümü: 5.7.23

-- PHP Sürümü: 7.2.10


SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";

SET AUTOCOMMIT = 0;

START TRANSACTION;

SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;

/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;

/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;


--

-- Veritabanı: `pdo`

--


-- --------------------------------------------------------


--

-- Tablo için tablo yapısı `forumbaslik`

--


DROP TABLE IF EXISTS `forumbaslik`;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `forumbaslik` (

`ForumBaslikId` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,

`ForumBaslik` varchar(55) COLLATE utf8_turkish_ci NOT NULL,

`ForumBaslikTarih` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

PRIMARY KEY (`ForumBaslikId`)

) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=4 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_turkish_ci;


--

-- Tablo döküm verisi `forumbaslik`

--


INSERT INTO `forumbaslik` (`ForumBaslikId`, `ForumBaslik`, `ForumBaslikTarih`) VALUES

(1, 'İlk Başlık', '2018-12-01 11:37:16'),

(2, 'İkinci Başlık', '2018-12-01 11:51:38'),

(3, 'Üçünçü Başlık', '2018-12-01 11:59:07');


-- --------------------------------------------------------


--

-- Tablo için tablo yapısı `forumicerik`

--


DROP TABLE IF EXISTS `forumicerik`;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `forumicerik` (

`ForumIcerikId` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,

`ForumBaslikId` int(11) NOT NULL,

`UyeId` int(11) NOT NULL,

`ForumIcerik` text COLLATE utf8_turkish_ci NOT NULL,

`ForumIcerikTarih` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

PRIMARY KEY (`ForumIcerikId`),

KEY `UyeId` (`UyeId`),

KEY `ForumBaslikId` (`ForumBaslikId`)

) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=5 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_turkish_ci;


--

-- Tablo döküm verisi `forumicerik`

--


INSERT INTO `forumicerik` (`ForumIcerikId`, `ForumBaslikId`, `UyeId`, `ForumIcerik`, `ForumIcerikTarih`) VALUES

(1, 1, 2, 'İlk Yorum', '2018-12-01 15:44:58'),

(2, 1, 2, 'İkinci Yorum', '2018-12-01 15:49:44'),

(3, 1, 1, 'Uye İlk Yorum', '2018-12-01 15:50:43');


-- --------------------------------------------------------


--

-- Tablo için tablo yapısı `uyeler`

--


DROP TABLE IF EXISTS `uyeler`;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `uyeler` (

`UyeId` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,

`UyeAdi` varchar(80) COLLATE utf8_turkish_ci NOT NULL,

`UyeEmail` varchar(80) COLLATE utf8_turkish_ci NOT NULL,

`UyePassword` varchar(42) COLLATE utf8_turkish_ci NOT NULL,

`UyelikDurum` int(2) NOT NULL DEFAULT '1',

`UyelikTarih` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

PRIMARY KEY (`UyeId`)

) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=10 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_turkish_ci;


--

-- Tablo döküm verisi `uyeler`

--


INSERT INTO `uyeler` (`UyeId`, `UyeAdi`, `UyeEmail`, `UyePassword`, `UyelikDurum`, `UyelikTarih`) VALUES

(1, 'Uye', 'uye@hotmail.com', 'e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e', 1, '2018-11-30 15:44:51'),

(2, 'Admin', 'admin@hotmail.com', 'e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e', 2, '2018-11-30 15:45:25');

COMMIT;


/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;

/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;

/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;


Veritabanına Eklemeyı Unutmayın


Uygulama İcinde Anlatcaklarım Bu Tablolarla Kullanılcak Uygulama MVC Catısı Seklınde Anlatılcak Uygulama Basladığında Konu Hakkında Ilk Konuyu Dikkate Alırsanız Bu Veritabı İle Doğru Calıscakdır.


Kopyalama Yapıstır Yontemını Kullamamaya Calısın Yazmaya Calısın Boylelıkle Kodlar Zıhnınıze Daha Kolay Adapde Olcakdır.


Tabi Uygulamadan Once Ufak PDO Bilgisi Vercem Onları Yavas Sekilde Aklınızda Yer Etilsin İlerki Projelerde Yardımcı Olcakdır.