mvc-controllers

sira geldi Controller kısmına controllers.php sayfamıza
<?php
include("models.php");
include("views.php");
function anasayfa(){
return index();
}
function deger($deger){
return sayfa($deger);
}
function model(){
$veri = dizi();
echo "<h2>Model Ulasım</h2>";
foreach($veri as $x => $x_value) {
echo "<strong>Anahtar </strong>= " . $x . " - <em>Degeri</em> = " . $x_value ;
echo "<br>";
}
}
function modeltek($deger){
echo "<h2>Model Tek Ulasım</h2>";
$veri = dizi();
echo $veri[$deger];
}
function view(){
$veri = dizi();
echo gosterim($veri);
}
tek tek ele alaım bu sayfamızda
include eterek ıkı sayfamızıda ıcerı eklemıs oldum Model ve View sayfalarımızı
1. function Anasayfamızı Viewden cekmemızı sağlıyor.
2. function bır sayfamıza değer yollayarak viewden cekmemızı sağlıyor.
3. function model sayfamızdan verıyı cekerek sayfamızda gostrıyor.
4. function modeldeki veriyi tek olarak sergiliyor bize.
5. function asil işlemleri bu tur yaban function Modeldeki veriyi View Aktarıyor yada işliyerek bize sunuyor.
umarım ıyı sekılde anlatıyorumdur rahat basıt bır ornekdır