html-table

Table bircok işimizi kolaylasdırıyor goruntu olarak sıralı duz bır sekılde yabmamıza yardımcı olur tabıkı asıl işi tabla olusturmakBir HTML tablosu <table> etiketi ile tanımlanır .</table> Sekilde Kapanılır

Her tablo satırı, <tr> etiketi ile tanımlanır . Bir tablo başlığı <th> etiketi ile tanımlanır . Varsayılan olarak, tablo başlıkları kalın ve ortalanmıştır. Bir tablo veri / hücre <td> etiketi ile tanımlanır .


< table style="width:100%">

< caption>Monthly savings</caption>

<tr>

<th>Firstname</th>

<th rowspan="2">Lastname</th>

<th colspan="2">Age</th>

</tr>

<tr>

<td>Jill</td>

<td>Smith</td>

<td>50</td>

</tr>

<tr>

<td>Eve</td>

<td>Jackson</td>

<td>94</td>

</tr>

< /table>
< table> Bir tablo tanımlar

< th> Bir tablonun başlık hücresini tanımlar

< tr> Tabloda bir satırı tanımlar

< td> Tabloda bir hücre tanımlar

< caption> Bir tablo başlığını tanımlar

< colgroup> Biçimlendirmek için bir tabloda bir veya daha fazla sütun grubu belirtir.

< col> Bir <colgroup> öğesi içindeki her sütunun sütun özelliklerini belirtir.

< thead> Başlık içeriğini bir tabloda gruplar

< tbody> Bir tabloi vücut içeriğini gruplar

< tfoot> Tabanda altbilgi içeriğini gruplarBir tablo tanımlamak için HTML <table> öğesini kullanın

Tablo satırını tanımlamak için HTML <tr> öğesini kullanın

Tablo verilerini tanımlamak için HTML <td> öğesini kullanın

Bir tablo başlığını tanımlamak için HTML <th> öğesini kullanın

Bir tablo başlığını tanımlamak için HTML <caption> öğesini kullanın

Kenarlık tanımlamak için CSS kenarlık özelliğini kullanın

Hücre kenarlıklarını daraltmak için CSS border-collapse özelliğini kullanın

Hücrelere dolgu eklemek için CSS dolgu özelliği kullanın

Hücre metnini hizalamak için CSS metin hizalama özelliğini kullanın

Hücreler arasındaki boşluğu ayarlamak için CSS kenar boşluk özelliği kullanın

Bir hücreyi birçok sütuna yaymak için colspan özniteliğini kullanın

Bir hücrenin çok sayıda sıraya yayılmasını sağlamak için rowspan özniteliğini kullanın.

Bir tabloyu benzersiz şekilde tanımlamak için id özniteliğini kullanın