html-plug-ins-eklentiler

<Object> öğesi tüm tarayıcılar tarafından desteklenir.
<Object> öğesi, bir HTML belgesi içinde katıştırılmış bir nesneyi tanımlar.
Eklentileri (Java uygulamaları, PDF okuyucuları, Flash Oynatıcılar gibi) web sayfalarına katıştırmak için kullanılır.
<object width="400" height="50" data="bookmark.swf"></object>
HTML de HTML'yi eklemek için <object> öğesi de kullanılabilir:
<object width="100%" height="500px" data="snippet.html"></object>
Veya resimler isterseniz:
<object data="audi.jpeg"></object>

<Embed> öğesi tüm büyük tarayıcılarda desteklenir.
<Embed> öğesi, bir HTML belgesinde katıştırılmış bir nesneyi de tanımlar.
Web tarayıcıları <embed> öğesini uzun süre destekledi. Bununla birlikte, HTML belirtiminin HTML5'den önce bir parçası değildir.
<embed width="400" height="50" src="bookmark.swf">
HTML'yi HTML'yi eklemek için <embed> öğesi de kullanılabilir:
<embed width="100%" height="500px" src="snippet.html">
Veya resimler isterseniz:
<embed src="audi.jpeg">