html-media

HTML5'den önce, bir video yalnızca bir eklentiyle (flaş gibi) bir tarayıcıda oynatılabilir.
HTML5 <video> öğesi, bir videoyu bir web sayfasına katıştırmanın standart bir yolunu belirtir.
<video> Bir video veya film tanımlar
<source> Medya öğeleri için, <video> ve <ses> gibi birden çok medya kaynağını tanımlar.
<track> Medya oynatıcılarda metin parçalarını tanımlar
<video width="320" height="240" controls>
<source src="movie.mp4" type="video/mp4">
<source src="movie.ogg" type="video/ogg">
Tarayıcınız video etiketini desteklemez
</video>

HTML5'den önce ses dosyaları yalnızca bir eklentiyle (flaş gibi) bir tarayıcıda oynatılabilir.
HTML5 <audio> öğesi, sesin bir web sayfasına katıştırılmasının standart bir yolunu belirtir.

<audio controls>
<source src="horse.ogg" type="audio/ogg">
<source src="horse.mp3" type="audio/mpeg">
Your browser does not support the audio element.
</audio>