html-lt-canvas-gt-tuval

HTML <canvas> elemanı JavaScript ile anında grafik çizmek için kullanılır.
<Canvas> öğesi yalnızca grafikler için bir kapsayıcıdır. Gerçekten grafik çizmek için JavaScript kullanmanız gerekir.
Tuval, yolları, kutuları, daireleri, metinleri çizme ve resim ekleme için çeşitli yöntemlere sahiptir.
Bir tuval, HTML sayfasındaki dikdörtgen bir alandır. Varsayılan olarak, bir tuvalin sınırı yoktur ve içeriği yoktur.
İşaretleme şöyle görünür:
<canvas id="myCanvas" width="200" height="100"></canvas>

Not: Tuvalin boyutunu tanımlamak için her zaman bir id niteliği (bir komut dosyasında belirtilmek üzere) ve width ve height niteliklerini belirtin. Bir kenarlık eklemek için style niteliğini kullanın.
İşte temel, boş bir tuval örneği:
<canvas id="myCanvas" width="200" height="100" style="border:1px solid #000000;">
</canvas>