html-alinti

<abbr> Kısaltmayı veya kısaltmayı tanımlar

< address> Bir belgenin yazarının / sahibinin iletişim bilgilerini tanımlar.

< bdo> Başka bir kaynaktan alıntılanan bir bölümü tanımlar

< blockquote> Defines a section that is quoted from another source

< cite> Bir eserin başlığını tanımlar

< q> Kısa bir satıriçi teklif tayin eder.< q> Tarayıcılar genellikle <q> öğesinin etrafına tırnak işareti ekler.

< blockquote> Tarayıcılar genellikle <blockquote> öğelerini girintilendirir.

< abbr> İşaretleme kısaltmaları, tarayıcılara, çeviri sistemlerine ve arama motorlarına faydalı bilgiler verebilir.

< Address> Öğesi genellikle italik olarak görüntülenir. Çoğu tarayıcı öğeden önce ve sonra satır sonları ekler.

< cite> Tarayıcılar genellikle <cite> öğelerini italik olarak görüntüler.

< Bdo> öğesi, geçerli metin yönünü geçersiz kılmak için kullanılır: