css-metin-text

Metin Rengi
color Mülkiyet metnin rengini ayarlamak için kullanılır. Renk şu şekildedir:
bir renk adı - "kırmızı" gibi
bir Hex değeri - "# ff0000" gibi
bir RGB değeri - "rgb (255,0,0)" gibi
h1 {
color: green;
}

Metin hizalama
text-align Tesisinde metnin yatay hizalama ayarlamak için kullanılır.
h1 {
text-align: center;
}

h2 {
text-align: left;
}

h3 {
text-align: right;
}
Ne zaman text-align özelliği "haklı" olarak ayarlandığında, her satırı her satır eşit genişliğe sahiptir ve sol ve sağ kenar boşluklarını (dergi ve gazetelerde gibi) düz olacak şekilde uzatılır:
div {
text-align: justify;
}

Metin Dekorasyonu
text-decoration Özelliği ayarlamak veya metinden süslemeleri kaldırmak için kullanılır.
Değer text-decoration: none; genellikle bağlantıların altı çizgilerini kaldırmak için kullanılır:
a {
text-decoration: none;
}
h1 {
text-decoration: overline;
}

h2 {
text-decoration: line-through;
}

h3 {
text-decoration: underline;
}
Not: Bir bağlantı olmayan metnin altını çizmek önerilmez; bu genellikle okuyucuyu karıştırır.

Metin Dönüşümü
text-transform Tesiste metinde büyük ve küçük harf belirtmek için kullanılır.
p.uppercase {
text-transform: uppercase;
}

p.lowercase {
text-transform: lowercase;
}

p.capitalize {
text-transform: capitalize;
}

Metin Girintisi
text-indent Tesiste metnin ilk satırının girinti belirtmek için kullanılır:
p {
text-indent: 50px;
}
Harf boşluğu
letter-spacing Tesiste metinde karakterler arasındaki boşluğu belirtmek için kullanılır.
Aralık Artar
h1 {
letter-spacing: 3px;
}
Aralık kısalır
h2 {
letter-spacing: -3px;
}

Satır yüksekliği
line-heightMülkiyet satırlar arasındaki boşluğu belirtmek için kullanılır:
p.small {
line-height: 0.8;
}

p.big {
line-height: 1.8;
}

Metin yönü
direction Nitelik bir elemanın metin yönünü değiştirmek için kullanılır:
p {
direction: rtl;
}

Kelime Aralığı
word-spacing Tesiste metinde sözcükler arasında boşluğu belirtmek için kullanılır.
h1 {
word-spacing: 10px;
}

h2 {
word-spacing: -5px;
}

Metin gölgesi
text-shadow Mülkiyet metne gölge ekler.
Aşağıdaki örnek, yatay gölgeyi (3px), dikey gölgeyi (2px) ve gölgenin rengini (kırmızı) konumunu belirtir:
h1 {
text-shadow: 3px 2px red;
}

color Metnin rengini ayarlar
direction Metin yönünü / yazı yönünü belirtir
letter-spacing Bir metindeki karakterler arasındaki boşluğu arttırır veya azaltır
line-height Satır yüksekliğini ayarlar
text-align Metnin yatay hizalamasını belirtir
text-decoration Metne eklenen dekorasyonunu belirtir
text-indent Metin bloğundaki ilk satırın girintisini belirtir.
text-shadow Metne eklenen gölge efektini belirtir.
text-transform Metnin büyük harf kullanımını denetler
text-overflow Görüntülenmeyen taşan içeriğin kullanıcıya nasıl sinyal gönderileceğini belirtir.
unicode-bidi Aynı belgede birden fazla dili desteklemek üzere metnin geçersiz kılınması gerekip gerekmeyeceğini ayarlamak veya döndürmek için direction özelliği ile birlikte kullanılır
vertical-align Bir elemanın dikey hizalamasını ayarlar
white-space Bir öğenin içindeki beyaz boşluğun nasıl işleneceğini belirtir.
word-spacing Bir metindeki sözcükler arasındaki boşluğu artırır veya azaltır