css-link

CSS ile bağlantılar farklı şekillerde şekillendirilebilir.
Dört bağlantı devletleri şunlardır:
a:link - normal, ziyaret edilmemiş bir bağlantı
a:visited - kullanıcının ziyaret ettiği bir bağlantı
a:hover - kullanıcı üzerine çiftleştiğinde bir bağlantı
a:active - tıklandığında bir bağlantı
/* link */
a:link {
color: red;
}
/* secilmis link */
a:visited {
color: green;
}
/* mouse ustunde link */
a:hover {
color: hotpink;
}
/* Secim link */
a:active {
color: blue;
}
Birden fazla bağlantı durumu stilini ayarlarken bazı sipariş kuralları vardır:

a: hover, a: link ve a: ziyaretinin ardından gelmelidir ZORUNLU
a: active: a: sonra gelmek zorundadır

Metin Dekorasyonu
text-decoration Mülkiyet çoğunlukla bağlantılardan alt çizgi kaldırmak için kullanılır:
a:link {
text-decoration: none;
}
a:visited {
text-decoration: none;
}
a:hover {
text-decoration: underline;
}
a:active {
text-decoration: underline;
}

Arka plan rengi
background-color Mülkiyet bağlantılar için bir arka plan rengini belirtmek için kullanılabilir:
a:link {
background-color: yellow;
}
a:visited {
background-color: cyan;
}
a:hover {
background-color: lightgreen;
}
a:active {
background-color: hotpink;
}