class

Class Yani Sinif Anlamındadır
Web Tasarımda Gruplandırmı Diyorum
Programlamada Nesnelerin Sınıflandırılmıs Haline Class Denir.
Nesne Aynı Zamanda Sınıfın Bir Örneğidir (instance).
Sınıf Gelişdirmeye Açıktır Bir Çok Özellik, Eleman ve Fonktion Barındırabilir Bu Nedenle Bu Yapıya Genel Anlamda Paketleme (Encapsulation) Adı Verilir
Sınıf İçinde Paketlenecek fonktionların Nasıl Kullanılacağının Belirtilmesine Soyutlama (Abstraction) Adı Verilir.

NESNE Nedir
Sınıfın Bir Örneğidir. Sınıfa Ait Özellikleri Taşır.
Her Nesnenin Özellikleri (Attributes=Öznitellikler, Properties =Özellikleri) Vardır.
Her Nesnenin Kendine Özgü Davranışları (Behaviors=Davranışlar, Actions=Eylemler) Vardir
Her Yeni Nesne Mirasla (inheritance=Miras) Bir Üst (Parent=Ebeveyn) Sınıfına Ait Özellik Ve Yöntemleri Devralabilir.

Class Yapısı
class [Class_ismi]{
[Tanımlanmış Özellikler, Sabitler Buraya Yazılır]
[Bütün Metodlar Buraya Yazılır]
}

Nesne Yaratma
class Personel {
publich $nesne;
function isim_sec($ad) {
.....
}
...
}
Kullanımı Bu Sekilde Yukarda publich İlerki Dersde Görcez

This
Sınıf İçinde Özelliklere Erişmek İçin Özellik Adına $thid Değişkeni Bir ->İsareti İle Eklenilir
class Personel {
publich $nesne;
function isim_sec($ad) {
$this->nesne =$ad;
}
...
}

isim_al() Metodu Asıl İşlevi isim_sec() metodunun $nesne Özelliğine atatığı Değeri Elde Etmekdir.
class Personel {
publich $nesne;
function isim_sec($ad) {
$this->nesne =$ad;
}
function isim_al(){
return $this->nesne;
}
}

NEW
Sınıftan Yeni Türetmek İçin new Anahtarı Kullanılır. New Anahtar Sözcüğünden Sonra Sınıf İsmi Yazılır Ve Bir Nesne Değişkenine Atanır.
<?php
class musteri
publich $nesne {
//Burda Değer Alır
function isim_sec($ad) {
$this->nesne =$ad;
}
//Taşıdığı Değer Elde Edilir
function isim_al(){
return $this->nesne;
}
}
$a= new musteri();
$a->isim_sec("Mevlena");
//Sonucu Elde Edilir
echo $a->isim_al();
?>
Çıktısı: Mevlana