class-zincirleme

Method Artarda -> İle Bir Birine Bağlama Yöntemidir Ve Özellikle Veritabanı Sorguları Olusturma, Form Öğeleri Üretme Gibi Uygulamalarda Sıkça Kullanılır.
<?php
class zincirleme{
function select($veri){
$this->sec=$veri;
return $this;
}
function from($veri){
$this->bunu =$veri;
return $this;
}
function get(){
$sonuc=$this->sec.' '.$this->bunu;
return $sonuc;
}
}
$obje=new zincirleme;
echo $obje->select("Bu Bir")
->from("Zincirleme")
->get();
?>

Çıktısı :
Bu Bir Zincirleme